logo
Psychoterapeutka Gdańsk
Polityka prywatności RODO

Zgodnie z wymaganiami RODO poniżej znajdziecie Państwo informacje o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: INSIGNIA  Katarzyna Szachowicz 11-036 UNIESZEWO, Cicha 27, katarzyna.szachowicz@wp.pl, kom. +48 506 3016 595

2. Cele i zakres przetwarzania danych

 L.p.

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Odbiorcy danych osobowych

1

Wszyscy klienci i potencjalni klienci

INSIGNIA Katarzyna Szachowicz

Adres e-mail

Ew. numer telefonu

Marketing bezpośredni świadczonych usług

Zgoda pisemna lub ustna osoby zainteresowanej zgodnie z RODO   art. 6 ust. 1a

Do czasu wycofania zgody lub zakończenia działalności przez  INSIGNIA Katarzyna Szachowicz

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim

2

Klienci INSIGNIA Katarzyna Szachowicz – klienci biznesowi (szkolenia, audyty, doradztwo biznesowe)

Adres e-mail, numer telefonu pracownika lub właściciela  firmy klienta, Dane teleadresowe firmy klienta (działalność gosp.)            i NIP

Utrzymywanie kontaktu podczas realizacji zlecenia, Zlecenie usługi zgodnie z RODO art. 6 ust. 1b

 

Zlecenie usługi zgodnie z RODO art. 6 ust. 1b

– czas wynikający z przepisów rachunkowych i podatkowych (obecnie 6 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim ,  z wyjątkiem firmy księgowej

3

Klienci INSIGNIA Katarzyna Szachowicz – Klienci indywidualni – psychoterapia

Adres e-mail

Numer telefonu

Imię i nazwisko

 

prowadzenia dokumentacji z sesji psychoterapeutycznych, prowadzenia sesji w gabinecie oraz online i wystawiania rachunków.

Zgoda pisemna lub ustna osoby zainteresowanej zgodnie z RODO   art. 6 ust. 1a

Do czasu wycofania zgody lub zakończenia działalności przez  INSIGNIA Katarzyna Szachowicz

Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychoterapeuty lub sytuacji bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, które należy zgłosić odpowiednim służbom, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:
– sytuacji korzystania z usługi sesji online przez komunikator Skype, Whatsapp lub inny –INSIGNIA Katarzyna Szachowicz zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez wybrany komunikator, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.

3. Bezpieczeństwo danych – dane w wersji elektronicznej są przetwarzane na komputerach zabezpieczonych hasłem, dane w wersji papierowej są przechowywane w sejfie klasy S1 wg normy PN-EN 14450, w zamykanym budynku zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem osób postronnych.

4. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (kraje spoza europejskiego obszaru gospodarczego) ,nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób (nie podlegają profilowaniu).

5. Źródło pochodzenia danych:

  • od osób, których dane dotyczą,
  • w przypadku pracowników – od firmy klienta
  1. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – zgoda jest dobrowolna, ale jej cofnięcie w przypadku realizacji usługi może oznaczać rezygnację z realizacji usługi, zakończenie przetwarzania nie będzie możliwe jeśli przepisy prawa na to nie zezwalają lub w przypadku trwającego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy
  • prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia (z zastrzeżeniem jak wyżej)
  • prawo do przeniesienia danych do innego administratora (z zastrzeżeniem jak wyżej)
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  • prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych

7. W przypadku wątpliwości lub chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie – proszę o kontakt (dane kontaktowe podano w pkt. 1 niniejszej klauzuli informacyjnej).